Agrochov Jezernice Agrochov Týn nad Bečvou Agrochov Hranicko Agrochov KOBZ Jezernice
Drahotuše zemědělská a.s.
Milenov č.p. 135
753 61 Drahotuše
Tel.: 581 694 441
drahotuse.zemedelska@iol.cz
IČ: 65138414 | OR ved. Krajským soudem v Ostravě, odd. B, vl. 1282


Profil firmy

Společnost byla založena v roce 1996 jako akciová společnost s vkladem vydaných majetkových podílů ve výši 64.798 tis. Kč. V době založení a.s. provozovala rostlinnou výrobu, na výměře 1.370 ha zemědělské půdy ve struktuře pěstování obilovin, olejnin (řepky ozimé a máku), cukrovky a pícnin. V této výrobní skladbě provozuje svou činnost doposud. V živočišné výrobě byla výrobní struktura zaměřena na výrobu mléka s chovem 250 ks dojnic a výrobu vepřového masa s uzavřeným obratem stáda. Z ekonomických důvodů vlivem dosahované ztráty v zastaralých provozech, byla ŽV postupně ke konci roku 2008 ukončena.

Společnost je řízena 5 členným představenstvem a 3 člennou dozorčí radou.

Od roku 2003 společnost provozuje svou činnost ve spolupráci se společnostmi Agrochov Jezernice a.s., Hranicko a.s. Střítež, ZD PODHRADÍ Týn n.B a KOBZ s.r.o. Jezernice. Pro svou činnost ve skupině využívá moderní techniku a dále vybudované skladovací kapacity na obiloviny, kukuřici na zrno a olejniny včetně posklizňové úpravy travních semen a makoviny. V obchodně ekonomické strategii tyto společnosti využívají centrální nákup agrochemikálií a hnojiv a odbyt vlastních vyrobených komodit.

Společnost Drahotuše zemědělská a.s. je podrobena v činnosti rostlinné výroby jednotnému se společností Agrochov Jezernice, a.s. a spolu s dalšími společnostmi tj. ZD Podhradí Týn nad Bečvou, Hranicko a.s. a Kobz s.r.o. tvoří koncern v činnosti.

Copyright © 2010 - 2021 Drahotuše zemědělská a.s. | Created by INTCOM & Lukáš Veselý