Agrochov Jezernice Agrochov Týn nad Bečvou Agrochov Hranicko Agrochov KOBZ Jezernice
Drahotuše zemědělská a.s.
Milenov č.p. 135
753 61 Drahotuše
info@agrochovas.cz
Datová schránka: ggydr5n
IČ: 65138414 | DIČ: 699006192
OR ved. Krajským soudem v Ostravě, odd. B, vl. 1282


Profil firmy

Společnost byla založena v roce 1996 jako akciová společnost s vkladem vydaných majetkových podílů ve výši 64.798 tis. Kč. V době založení a.s. provozovala rostlinnou výrobu, na výměře 1.370 ha zemědělské půdy ve struktuře pěstování obilovin, olejnin (řepky ozimé a máku), cukrovky a pícnin. V této výrobní skladbě provozuje svou činnost doposud. V živočišné výrobě byla výrobní struktura zaměřena na výrobu mléka s chovem 250 ks dojnic a výrobu vepřového masa s uzavřeným obratem stáda. Z ekonomických důvodů vlivem dosahované ztráty v zastaralých provozech, byla ŽV postupně ke konci roku 2008 ukončena.

Od r. 2018 společnost Drahotuše zemědělská a.s. působí jednotným způsobem řízení s těmito společnostmi: KOBZ Služby s.r.o., Agrochov Jezernice, a.s., Hranicko a.s., Zemědělské družstvo „PODHRADÍ“ Týn nad Bečvou, Ekofarma Podhoří s.r.o., Ekofarma Jezernice s.r.o., Ekofarma Střítež s.r.o., Ekofarma Milenov s.r.o., Ekofarma Loučka s.r.o., Sady a školky Podhoří s.r.o., SLUPROZ s.r.o., ODP-družstvo Jezernice, Agrochov Reál s.r.o., AGRO Týn nad Bečvou s.r.o..

Copyright © 2010 - 2024 Drahotuše zemědělská a.s. | Created by INTCOM & Lukáš Veselý